Om Skolan

I särskolan i Laholms Kommun arbetar vi med att främja alla elevers lust till ett livslångt lärande, att öka elevens självständighet, stärka självkänslan och att lärandet ska vara lustfyllt och utmanande.

Eleven ska efter genomförd utbildning vara rustad med att utifrån sin egen förmåga klara av att leva ett rikt liv som vuxen med boende, fritid och arbete eller sysselsättning.

I vår skola:

+ främjar vi elevers utveckling och lärande

+ ger vi våra elever förutsättningar för ett lustfyllt lärande

+ ökar vi våra elevers självständighet och stärker deras självkänsla

+ arbetar eleverna i anpassade lärmiljöer och med tydliggörande pedagogik

+ är undervisningen strukturerad och förutsägbar

+ skapar vi en miljö där eleverna känner sig trygga i att fråga och förstår att misstag  kan göras av alla

+ lär eleverna genom att använda hela sin kropp och alla sina sinnen

+ är vi tekniskt utrustade med datorer och Ipads som för många av eleverna fungerar som arbetsredskap

+ möter våra elever pedagoger med hög kompetens och erfarenhet av att jobba med elever som behöver någon form av stöd i sin undervisning

+ strävar vi efter att elever som har förmåga och möjlighet deltar efter egna förutsättningar i grundskolans undervisning

+ ska eleverna efter genomförd utbildning vara rustade, utifrån sin egen förmåga, och klara av att leva ett rikt liv som vuxna med boende, arbete eller sysselsättning och fritid