Lag 3

Välkommen till Lag 3 på Lagahöjdsskolan

Lag 3 är en klass med elever som går i grundsärskolan och individuella programmet på gymnasiesärskolan.

Vi möter elever där hen befinner sig i sin utveckling och arbetar för att stärka elevens självständighet och delaktighet.

Undervisningen följer diverse teman, till exempel barnkonventionen. Arbetet sker både enskilt och i grupp.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan.

Följ oss på instagram: lagahojdsskolan_lag23

 

 

 

 

 

Telefon nummer till Lag 3: 265 30
Sjukanmälan görs på V-Klass

Vi som jobbar i Lag 3 är:

Sofie Iderup iderup.sofie@edu.laholm.se
Marie Lundgren marie.lundgren@edu.laholm.se
Nathalie Norrman nathalie.ekberg@edu.laholm.se
Åsa Jönsson asa.jonsson@edu.laholm.se
Berit Svensson berit.svensson@edu.laholm.se
Eduard Berisha eduard.berisha@edu.laholm.se