Lag 2

Välkommen till Lag 2 på Lagahöjdsskolan

Hos oss läser elever mot grundskolans åk 4-9 och grundsärskolans åk 4-9.

Vi jobbar mot kunskapskraven i respektive elevs kursplan men vägen dit ser ut på olika sätt. Vi tar avstamp i varje elevs unika förutsättningar och intressen.  Undervisningen sker i små undervisningsgrupper med möjlighet till enskild undervisning.

För de elever som undervisas i grundskolans kursplan finns det möjlighet till samarbete med kommunens övriga grundskolor.

HÄR finns Lag 2:s nya klassblogg. Eleverna jobbar själva med det material som finns där.

Du kan också följa oss på Instagram: lagahojdsskolan_lag23

Vi som jobbar i Lag 2 är:
Emma Warholm emma.warholm@edu.laholm.se
André Mattsson andre.mattsson@edu.laholm.se
Monica Lilja Christiansson monica.liljachristiansson@edu.laholm.se
Malin Olsson malin.olsson@edu.laholm.se
Marie Enochsson marie.enochsson@edu.laholm.se
Andreas Persson andreas.persson2@edu.laholm.se

Telefonnummer till oss är: 0430-15493.