Lag 2

Välkommen till Lag 2 på Lagahöjdsskolan

Hos oss läser elever mot grundskolans åk 1-9 och grundsärskolans åk 4-9 samt gymnasiesärskolans individuella program.

Vi jobbar mot kunskapskraven i respektive elevs kursplan men vägen dit ser ut på olika sätt. Vi tar avstamp i varje elevs unika förutsättningar och intressen.  Undervisningen sker i små undervisningsgrupper med möjlighet till enskild undervisning.

För de elever som undervisas i grundskolans kursplan finns det möjlighet till samarbete med kommunens övriga grundskolor.

Du kan följa oss på Instagram: lagahojdsskolan_lag23

Vi som jobbar i Lag 4 är:
Martin Sundell martin.sundell@edu.laholm.se
Torgny Andersson torgny.andersson@edu.laholm.se
André Mattsson andre.mattsson@edu.laholm.se
Monica Lilja Christiansson monica.liljachristiansson@edu.laholm.se
Malin Olsson malin.olsson@edu.laholm.se
Birgitta Abrahamsson birgitta.abrahamsson@edu.laholm.se

Telefonnummer till oss är: 0430-15493.