Björken

Välkommen till Björken på Parkskolan

Björken är en klass där ditt barn får växa och det blir sett för den det är.

Undervisningen är individanpassad med mycket konkret material som stöd.

Arbetet sker både enskilt och i grupp.

En viktig del i verksamhet är att få eleverna att, utifrån sina egna förutsättningar, fungera i sociala sammanhang.

I vår klass läser några av eleverna efter grundsärskolans kursplan och några elever är integrerade i klassen och läser efter grundskolans kursplan.

Vi är placerade på Parkskolan vilket ger oss möjlighet till integrering med andra klasser.

Vi som jobbar i Björken är:

Anne Leandersson anne.leandersson@edu.laholm.se
Christel Cinthio christel.cinthio@edu.laholm.se
Margareta Andersson margareta.andersson@edu.laholm.se

Anneli Sjögren anneli.sjogren@edu.laholm.se
Caroline Rehnmark Hallberg caroline.rehnmark@edu.laholm.se
Maria Patriksson maria.patriksson@edu.laholm.se
Lotta Eriksson liselotte.eriksson@edu.laholm.se

Telefonnumret till oss är: 0430 – 15011