Ljuset

Välkommen till Ljuset på Nya Glänningeskolan

Ljuset är en klass där ditt barn får växa och det blir sett för den det är.

Undervisningen är individanpassad med mycket konkret material som stöd.

Arbetet sker både enskilt och i grupp.

En viktig del i verksamhet är att få eleverna att, utifrån sina egna förutsättningar, fungera i sociala sammanhang.

I vår klass läser några av eleverna efter grundsärskolans kursplan och några elever är integrerade i klassen och läser efter grundskolans kursplan.

Vi är placerade på Nya Glänningeskolan vilket ger oss möjlighet till integrering med andra klasser.

Vi som jobbar i Ljuset är:

Anne Leandersson anne.leandersson@edu.laholm.se
Christel Cinthio christel.cinthio@edu.laholm.se
Peter Lennartsson peter.lennartsson@edu.laholm.se

Anneli Sjögren anneli.sjogren@edu.laholm.se
Maria Patriksson maria.patriksson@edu.laholm.se
Birgitta Carlen birgitta.carlen@edu.laholm.se
Ahmad Dyab ahmad.dyab@edu.laholm.se

Telefonnumret till oss är: 0430 – 26807