7-9:an

Välkommen till 7-9:an

7-9: an är en liten klass som finns på Lagaholmsskolan.

Undervisningen sker efter grundsärskolans läroplan men möjlighet till individuella lösningar, tillsammans med grundskolans elever finns.

Vi har tre undervisningslokaler och tillgång till ämnessalar såsom slöjd, hemkunskap, musik och idrott.

Ibland arbetar vi i vårt mysiga bibliotek och på rasterna hänger vi i centralhallen där det finns café, pingis och biljardbord.

Vi som arbetar i 7-9:an är:

Margareta Linde margareta.linde@edu.laholm.se
Åsa Trydell Johnsson asa.trydelljohnsson@edu.laholm.se
Ola Engvall ola.engvall@edu.laholm.se
Sofi Eres sofi.eres@edu.laholm.se